Montaż przekładni planetarnej

Przekładnia planetarna dostarczana jest z kołnierzem mocującym oraz otworem do zamocowania wału silnika wykonanym według zamówienia klienta, dopasowanym pod silnik, z którym przekładnia ma współpracować. Pierścienie przyłączeniowe przekładni planetarnej przystosowane są do współpracy z silnikami posiadającymi gładki wałek napędowy. Jeżeli silnik posiada klin przed montażem należy go usunąć. Rowek wpustowy na wale silnika musi być wyrównany ze szczeliną w pierścieniu montażowym przekładni planetarnej. wskazane jest wypełnienie rowka wpustowego odpowiednio dopasowanym wpustem tak aby nie wystawał poza obrys wałka napędowego. Nie zastosowanie wypełnienia może być przyczyną drgań i wibracji spowodowanych niewyważeniem osi silnika.

mocowanie silnika do przekladni planetarnej

 

 

Krok 1 – sprawdzenie i oczyszczenie elementów

przekladnia planetarna-montaz-krok1Pierwszą rzeczą przed przystąpieniem do montażu przekładni planetarnej z silnikiem powinno być dokładne sprawdzenie i oczyszczenie elementów, które zostaną ze sobą połączone. Trzeba sprawdzić czy wałek silnika  oraz  pierścień mocujący nie posiadają uszkodzeń. Należy przyjrzeć się powierzchniom stykowym przekładni planetarnej oraz silnika czy nie posiadają uszkodzeń uniemożliwiających równe złożenie i dociśnięcie przekładni planetarnej i silnika. Powierzchnie na kołnierzach mocujących mogą posiadać rysy ale nie mogą to być głębokie zadrapania lub wgniecenia powodujące „wypchnięcie” metalu na boki uszkodzenia. W przypadku zauważenia uszkodzeń należy je usunąć przed przystąpieniem do montażu. Następnie należy oczyścić i odtłuścić wałek i otwór w pierścieniu mocującym wszystkie tuleje redukcyjne oraz kołnierze mocujące silnika i przekładni planetarnej. Do oczyszczenia nie należy używać agresywnych środków chemicznych mogących uszkodzić uszczelnienia łożysk. Nie należy też do czyszczenia używać sprężonego powietrza.

 

Krok 2 – usunięcie korków uszczelniających

montaz przekladni planetarnej krok 2Należy odkręcić śruby uszczelniające (lub wyjąć korki wtykane) w kołnierzu przekładni planetarnej. Następnie obrócić pierścień zaciskowy tak aby łby śrub zamontowanych w pierścieniu zaciskowym przekładni planetarnej znalazły się na przeciwko otworów, które przed chwilą powstały po wyjęciu korków.

Krok 3 – Połączenie i skręcanie silnika z przekładnią planetarną

przekladnia planetarna-montaz-krok3a przekladnia planetarna-montaz-krok3bBardzo ważną czynnością jest połączenie silnika z przekładnią planetarną. Przekładnia planetarna musi bardzo ściśle dolegać do silnika. Nie może być żadnej szczeliny pomiędzy silnikiem a przekładnią planetarną. Śruby łączące silnik z przekładnią należy dokręcić używając klucza dynamometrycznego z odpowiednią siłą.

Zalecane jest aby wykonać łączenie silnika z przekładnią planetarną w pozycji pionowej aby nie wywierać dodatkowych nacisków na elementy pierścienia mocującego i łożyska.

 

Śruba EN ISO 4762 Rozmiar klucza mm Moment dokręcania Nm Siła ściskająca N
 M5 – 8.8 4 5.5 60
 M5 – 12.9 4 9.5 85
 M6 – 12.9 5 16 115
M8 – 12.9 6 40 130
 M10 – 12.9 8 79 170
M16 – 12.9 14 330 220

W niektórych przypadkach mogą wystąpić problemy podczas łączenia przekładni planetarnej z silnikiem. Poniższe rysunki przedstawiają najbardziej typowe problemy, które mogą wystąpić.

przekladnia planetarna-montaz-problemy

 

rys. 1 – Wałek silnika jest zbyt długi i styka się z podstawą obejmy zaciskowej. Kołnierze silnika i przekładni planetarnej nie stykają się.

rys. 2 – wałek silnika ma powiększoną średnicę przy wyjściu silnika i opiera się o pierścień zaciskowy uniemożliwiając pełne dosunięcie silnika do kołnierza przekładni planetarnej.

rys.3 – Wałek silnika ma duży promień przy wyjściu z silnika. Zmniejsza to długość wału silnika. Zakrzywienie wału wywiera siłę rozginającą na pierścień zaciskowy uniemożliwiając poprawne zaciśnięcie się pierścienia na wałku.

Przykręcenie silnika do przekładni planetarnej w przypadku wystąpienia któregoś z tych błędów spowoduje uszkodzenie silnika oraz przekładni.

 Krok 4 – dokręcenie śrub w pierścieniu zaciskowym

przekladnia planetarna-montaz-krok4bprzekladnia planetarna-montaz-krok4aBardzo ważnym krokiem jest dokręcenie śrub dociskowych w pierścieniu zaciskowym. Do wstępnego dokręcenia śrub należy użyć klucza

imbusowego w formie wkrętaka i dokręcić ręcznie maksymalną siłą. Następnie trzeba dokręcać śruby zaciskowe w pierścieniu zaciskowym naprzemiennie, raz jedną raz drugą z odpowiednim momentem. Momenty dokręcania śrub w pierścieniu zaciskowym przekładni planetarnej można odczytać z tabeli danych technicznych przekładni. Należy pamiętać żeby dociskanie wykonywać krok po kroku naprzemiennie raz z jednej strony raz z drugiej ponieważ pierścień w miejscu nacięcia jest osłabiony i gdyby został dokręcony tylko z jednej strony mógł by pęknąć.

krok 5 – wkręcanie korków uszczelniających

przekladnia planetarna-montaz-krok5W celu uzyskania należytej szczelności należy wkręcić korki uszczelniające, które zostały wykręcone w kroku 2

 

Montaż zespołu silnika z przekładnią planetarną

Przekładnia planetarna może być zamontowana w dowolnej pozycji. Pozycja montażu nie wpływa na działanie przekładni planetarnej. W miejscu gdzie przekładnia planetarna będzie  zamontowana na maszynie powinno być wykonane podtoczenie centrujące przekładnie. Przekładnie planetarną mocuje się do korpusu maszyny za pomocą czterech śrub klasy 12.9 dokręcając te śruby odpowiednimi momentami. Dodatkowo zaleca się zastosowanie kleju do śrub zapobiegającego luzowaniu.

Montując przekładnię planetarną należy w pierwszej kolejności zdjąć osłonę osi wyjściowej przekładni oraz oczyścić oś wyjściową oraz otwór, w którym ta oś będzie umieszczona. Należy upewnić się że przy połączeniu przekładni z maszyną nie wystąpią niepotrzebne napięcia i przekoszenia spowodowane uszkodzeniem flansz montażowych przekładni, korpusu maszyny do którego będzie przykręcona przekładnia planetarna lub wałka zdawczego bądź otworu, w którym został umieszczony wał zdawczy przekładni planetarnej.

Jeżeli na wale przekładni planetarnej będzie umieszczane koło pasowe, koło zębate lub inny element. Nie należy zakładać go przez wbijanie tylko zastosować odpowiednie narzędzia. Uderzanie w wałek zdawczy przekładni planetarnej spowoduje uszkodzenie łożyska wyjściowego . Należy też przestrzegać sił montażowych podanych w tabeli producenta. Wywarcie większej siły na wałek zdawczy spowoduje trwałe uszkodzenie łożyska wyjściowego przekładni planetarnej.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *